darni asmenybė

darni asmenybė
darni asmenybė statusas T sritis švietimas apibrėžtis Vientisa asmenybė, kurioje dera mintys ir žodžiai, žodžiai ir darbai, protingai sprendžiami vidiniai prieštaravimai ir konfliktai. Tokia asmenybė – vienas iš tiesioginių ugdymo tikslų. Vidinė darna pasiekiama, kai žmogus neleidžia vyrauti jausmams, impulsams, kai protas reguliuoja emocijas. Antra vertus, darnus vidinis asmenybės gyvenimas neįmanomas, kai protas blokuoja emocijas, sąžinę, ir juo vienu remiantis priimami sprendimai veikti ir reguliuoti elgesį. Emocijų ir intelekto pusiausvyra laiduoja darnią asmenybės būseną. Prie darnios asmenybės ugdymo prisideda visapusis mokymas ir auklėjimas. Jei remiamasi tik protiniu lavinimu, o nėra darbinio mokymo, jei nėra dermės tarp dorovinio elgesio ir fizinio išsivystymo, tarp mokėjimo dirbti ir estetinio skonio, negalima išugdyti darnios asmenybės. Taigi visapusės asmenybės ugdymas turi būti siejama su darnios asmenybės ugdymu. Darnios asmenybės ugdymo idealą pirmieji iškėlė antikinės Graikijos sofistai, filosofai ir pedagogai (Protagoras, Gorgijas, Aristotelis). Asmenybės vidinė darna buvo siejama su graikų filosofų būties darnos samprata. atitikmenys: angl. harmonious personality vok. harmonische Persönlichkeit rus. гармоничная личность

Enciklopedinis edukologijos žodynas. 2007.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • harmoninga asmenybė — statusas T sritis švietimas ryšiai: žiūrėk – darni asmenybė …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • harmonious personality — darni asmenybė statusas T sritis švietimas apibrėžtis Vientisa asmenybė, kurioje dera mintys ir žodžiai, žodžiai ir darbai, protingai sprendžiami vidiniai prieštaravimai ir konfliktai. Tokia asmenybė – vienas iš tiesioginių ugdymo tikslų. Vidinė… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • harmonische Persönlichkeit — darni asmenybė statusas T sritis švietimas apibrėžtis Vientisa asmenybė, kurioje dera mintys ir žodžiai, žodžiai ir darbai, protingai sprendžiami vidiniai prieštaravimai ir konfliktai. Tokia asmenybė – vienas iš tiesioginių ugdymo tikslų. Vidinė… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • гармоничная личность — darni asmenybė statusas T sritis švietimas apibrėžtis Vientisa asmenybė, kurioje dera mintys ir žodžiai, žodžiai ir darbai, protingai sprendžiami vidiniai prieštaravimai ir konfliktai. Tokia asmenybė – vienas iš tiesioginių ugdymo tikslų. Vidinė… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • Selbsterziehung — saviaukla statusas T sritis švietimas apibrėžtis Savęs tobulinimas visuomeninio auklėjimo procese savimonės plėtotės pagrindu. Saviauklos rūšys: 1) situacinė (ypač ikimokykliniame ir jaunesniajame mokykliniame amžiuje); 2) epizodinė situacinė ir… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • saviaukla — statusas T sritis švietimas apibrėžtis Savęs tobulinimas visuomeninio auklėjimo procese savimonės plėtotės pagrindu. Saviauklos rūšys: 1) situacinė (ypač ikimokykliniame ir jaunesniajame mokykliniame amžiuje); 2) epizodinė situacinė ir epizodinė… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • self-education — saviaukla statusas T sritis švietimas apibrėžtis Savęs tobulinimas visuomeninio auklėjimo procese savimonės plėtotės pagrindu. Saviauklos rūšys: 1) situacinė (ypač ikimokykliniame ir jaunesniajame mokykliniame amžiuje); 2) epizodinė situacinė ir… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • самовоспитание — saviaukla statusas T sritis švietimas apibrėžtis Savęs tobulinimas visuomeninio auklėjimo procese savimonės plėtotės pagrindu. Saviauklos rūšys: 1) situacinė (ypač ikimokykliniame ir jaunesniajame mokykliniame amžiuje); 2) epizodinė situacinė ir… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • vienetas — 2 vienetas sm. (1) J, Š, Rtr, NdŽ, FrnŽ, PolŽ165, FzŽ388; ŽŪŽ65 1. skaitmuo 1: Prisirašyk vienetą po kablelio DŽ1. Vienetu žymimas ilgesnis skiemuo, dvejetu trumpesnis KlbXXXIV(1)15. ^ Nulis be vieneto yra niekas, o maišas be ubago – potencialus… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • Autosugestion — savitaiga statusas T sritis švietimas apibrėžtis Saviauklos būdas siekiant įveikti charakterio trūkumus: didelį jautrumą, nepasitikėjimą žmonėmis, įtarumą, agresyvumą, nuolatinį nerimą dėl galimų įvykių (rašomųjų darbų, atsakinėjimo ir kt.),… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”